Politika kvality

Společnost SPEDITRANS CZ, s.r.o. chce být uznávanou značkou v oblasti spedičních a dopravních služeb, uvědomuje si a uznává svoji zodpovědnost v oblasti zabezpečování kvality poskytovaných produktů.

Práci a služby organizujeme podle následujících principů

1. KVALITA

 • Kvalita je v naší společnosti na prvním místě.
 • Garantujeme ji použitím moderních prostředků a kvalifikací našich zaměstnanců.
 • Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

2. RESPEKTOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA

 • Zákazník je v naší společnosti na prvním místě.
 • Naše služby poskytujeme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech.
 • Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.
 • Jsme zákaznicky orientovaná firma.

3. HOSPODÁRNOST A EFEKTIVITA

 • I efektivita je zařazena na vrchol našeho fungování.
 • S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů.
 • Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

4. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

 • Orientací na informační technologie, kompletní zpracování zakázek v informačním systému tak zvyšujeme přesnost a kvalitu dodávek našim klientům.

5. VEŘEJNÉ ZÁJMY

 • Zkvalitňováním přístupu k životnímu prostředí zvyšujeme prevenci možného znečištění životního prostředí. V oblasti ekologie se snažíme svou činností v co nejmenší míře zatěžovat životní prostředí.
 • Zavazujeme se sledovat právní předpisy a jiné požadavky ovlivňující naši činnost a ty udržovat trvale v souladu s naší činností a dokumentací.

6. ZAMĚSTNANCI

 • Na zaměstnancích je založena každá společnost, obzvlášť pak v oblasti služeb.
 • Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců ve všech pozicích, spolupracovníků, kteří jsou schopni se dále zlepšovat a vzdělávat.
 • Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování našeho managementu.
 • Všichni naši zaměstnanci se řídí desaterem:
  • Užívej si práci, měj pozitivní přístup!
  • Buď týmový hráč, zvyšuješ efektivitu nás všech!
  • Buď profesionál!
  • Plň všechny své úkoly na 100%, dodržuj termíny!
  • Důvěřuj – prověřuj!
  • Získávej informace a řádně je předávej, buď otevřený!
  • Buď vždy loajální!
  • Važ si sám sebe a svých kolegů!
  • Dodržuj firemní filozofii a nadále ji rozvíjej!
  • Pracuj na sobě!


Plníme tak všechny požadavky, abychom byli dobrým partnerem.

 

novinky

11.10.2022 - Oficiální facebookové stránky společnosti: www.facebook.com/SPEDITRANSCZ
23.04.2021 - Jsme generálním partnerem nového videoklipu skupiny Krucipüsk k písni s názvem "Long Vehicle Party", který měl premiéru dne 22.4.2021 a
archiv novinek